Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní zahájení 33. kurzu generálního štábu a kurzů pro vyšší důstojníky

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Slavnostní zahájení 33. kurzu generálního štábu a kurzů pro vyšší důstojníky

Počet shlédnutí: 376

7.9.2017 • Ve středu 6. září proběhlo v aule Univerzity obrany v Brně slavnostní zahájení 33. kurzu generálního štábu a kurzů pro vyšší důstojníky v prezenční i kombinované formě studia. Tohoto vojenského ceremoniálu se zúčastnil zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián a ředitel odboru vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka MO Vladimír Krška. 

V úvodním vystoupení rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl zahájení kurzů časově zařadil do nynějšího období složité mezinárodní a vojensko-bezpečnostní situace, která klade na vojáky nové nároky z hlediska správné orientace v rychle se měnícím prostředí současného světa. Zdůraznil také, že studium v obou typech kariérových kurzů by mělo jejich účastníky motivovat k dalšímu sebevzdělávání, osobnostnímu rozvoji i k pokoře před nikdy nekončícím procesem vědění. Účastníkům kurzu rektor-velitel popřál, aby jim studium napomohlo k cestě mezi elitu ozbrojených sil. 

Zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián hovořil o významu vzdělávání a potřebě navázat na tradici meziválečné pražské válečné školy, z níž vzešla celá řada významných osobností tehdejší československé armády. V rámci rozpravy pak ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO generálporučík ve výslužbě Jaroslav Kolkus charakterizoval povinnosti a odpovědnost centra při zabezpečení vzdělávání velkého počtu vojáků z povolání v kariérových kurzech.

Do letošního 33. kurzu generálního štábu nastoupilo 26 účastníků, kteří se budou připravovat na významné funkce se stanovenou hodností plukovník nebo brigádní generál a jejich výuka se bude zaměřovat na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku, leadership a vojenské umění. Do obou forem kurzu pro vyšší důstojníky bylo zařazeno celkem 80 vojáků z povolání.Autor: Viktor Sliva

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube