Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výsledky přijímacích zkoušek do doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského zdravotnictví

Výsledky přijímacích zkoušek do doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví

Počet shlédnutí: 285

7.8.2017 • Tak jako se na základních a středních školách uzavírá školní rok posledním červnovým dnem, tak se obvykle v půlce letních prázdnin  dozvídají budoucí doktorandi výsledky svých přijímacích řízení do doktorských studijních programů.  

K letošním pohovorům a zkouškám se přihlásilo celkem 24 zájemců a 18 se jich posléze dostavilo, někteří cestovali i velmi zdaleka. Naše programy zahrnují vojenské vnitřní lékařství, stejně jako vojenskou radiobiologii, vojenskou chirurgii, toxikologii, preventivní medicínu a ochranu veřejného zdraví, lékařskou mikrobiologii, infekční biologii či epidemiologii. Forem studia je pak několik – kombinovaná vojenská, kombinovaná civilní a prezenční civilní.

Ke studiu bylo přijato celkem 16 osob, s nejvyšším počtem tří  studentů v oboru preventivní medicíny a ochrany veřejného zdraví. Oboru, který v sobě spojuje biologii, chemii, lékařství, epidemiologii a v neposlední řadě hygienu. Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje jeho roli pro oblast ochrany a podpory zdraví a prevence onemocnění, což je důležité jak pro  civilní, tak pro vojenskou  část populace. Současné poznatky medicíny v oblasti podpory zdraví vyvracejí donedávna přijímaný faktorový pohled tj. působení jednotlivých komponent způsobu života na lidské zdraví. Nový přístup hovoří o celistvém pohledu na životní styl jako komplex biologických a psychosociálních vlivů, coby rozhodující determinanty zdraví. Text: Vanda Boštíková

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube