Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Počet shlédnutí: 276

27.7.2017 • Na konci června proběhlo v gesci Katedry krizového řízení Fakulty vojenského leadershipu a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení UO závěrečné absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva. 

Předsedou komise byl z rozhodnutí Státního tajemníka MO pověřen Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. a členy komise podplukovník doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA a Ing. Jiří Barta, Ph.D. Absolutorium se skládalo z úspěšného zvládnutí obhajoby závěrečné práce, kombinované zkoušky z anglického jazyka, odborné zkoušky složené z teoretické a praktické části zaměřené na problematiku ochrany vojsk a obyvatelstva a krizového řízení. Studenti prokázali dobrou teoretickou připravenost a schopnost řešení krizových situací s využitím simulačních programů výpočetní techniky.

Úlevu a radost ve tvářích studentů bylo vidět na slavnostním vyřazení studentů, které proběhlo v reprezentativním prostředí muzea Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové za přítomnosti rodičů, příbuzných a pedagogického sboru. Ocenění zaznělo z vystoupení velitele školy plukovníka gšt. Ing. Zdeňka Macháčka, který zdůraznil význam přípravy personálu pro bezpečnostní systém státu v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Všichni vyřazení studenti odcházeli s právem užívat titul diplomovaný specialista (DiS.).Autor: Jiří Barta

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube