Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vyřazení absolventů na Fakultě vojenského zdravotnictví

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského zdravotnictví

Slavnostní vyřazení absolventů na Fakultě vojenského zdravotnictví

Počet shlédnutí: 490

10.7.2017 • Červen je tradičně v Čechách posledním měsícem školního roku a pro končící vysokoškoláky pak obvykle měsícem promoce. Ne jinak je tomu v Hradci Králové a Pardubicích, kde rektoři, prorektoři, děkani, proděkani, zaměstnanci spřátelených univerzit a fakult, představitelé církve a města se po zimní plesové sezóně opětovně hojně setkávají během několika horkých letních dnů na slavnostních promocích svých vysokých škol. 

Naše fakulta reprezentovaná osobou děkana prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D. a členy jeho kolegia měla možnost přivítat v pátek 30. června prorektora pro rozvoj a internacionalizaci Univerzity obrany plukovníka Ing. Luďka Jedličku, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinku, CSc., ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličku, CSc., Dr.Hc., prorektora pro strategii a rozvoj Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Jana Kříže, Ph.D., děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc., stejně jako podplukovníka Ing. Tomáše Kembického, vedoucího staršího důstojníka specialistu z oddělení vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka MO, Mons. Mgr. Josefa Sochu, generálního vikáře Biskupství královéhradeckého a paní PhDr. Romanu Liškovou, druhou zástupkyni primátora města Hradec Králové - náměstkyni pro oblast správy majetku města a městských organizací.  

Na půdě Lékařské fakulty UK začalo slavnostní vyřazení našich studentů úderem 13 hodiny – tradičně, nástupem vyřazovaných absolventů, a za zvuků husitského chorálu pak příchodem praporečníka se státní vlajkou, doprovázeného dvěma strážnými. Slavnostní projevy přednesli děkan FVZ UO prof. Pavel Boštík, prorektor UO plukovník Luděk Jedlička a za vyřazené studenty nadporučík MUDr. Petr Nekorjak. Diplomy a ceny byly rozdány bakalářům, kteří úspěšně ukončili studium oboru Zdravotnický záchranář, a magistrům, kteří absolvovali obor Vojenské všeobecné lékařství.  

Lépe než jakýkoli slovní popis zachycují atmosféru nedávného slavnostního dne fotografie paní Dity Zetochové. Takže nezbývá než si popřát vzájemně pěkné léto a našim absolventům mnoho sil do jejich prvních dnů v reálném světě zaměstnání.


Autor: Vanda Boštíková, foto: Dita Zetochová

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube