Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany modernizovala unikátní systém pro řízení letového provozu LETVIS

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Univerzita obrany modernizovala unikátní systém pro řízení letového provozu LETVIS

Počet shlédnutí: 298

19.6.2017 • Mezi nejdůležitější letové provozní služby patří služba řízení letového provozu, která prostřednictvím sofistikovaných metod a postupů řídí, organizuje a koordinuje pohyb letadel ve vzdušném prostoru. Pro řízení letového provozu na vojenských letištích jsou vybudována letištní stanoviště letových provozních služeb, která obsahují přibližovací službu řízení letového provozu, letištní službu řízení letového provozu, ohlašovnu letových provozních služeb, letištní stanoviště letecké informační služby a stanoviště letecké meteorologické služby.

Pro zabezpečení řízení letového provozu AČR byl v 90. letech minulého století navržen a realizován tzv. komplexní integrovaný systém zabezpečeni řízení letového provozu. Jedním z klíčových prvků tohoto systému je Letecký vizuální informační systém (zkráceně LETVIS), který je určený k radarovému a procedurálnímu řízení letového provozu ve všech typech středisek řízení letového provozu, ke sledování a vyhodnocování pohybu vzdušných objektů a k plnění speciálních funkcí podle místa a způsobu jeho konkrétní implementace. Údržbu, správu a provoz systému LETVIS zabezpečují příslušníci letecké radionavigační služby v tzv. technickém sále, který je umístěn zpravidla přímo pod stanovišti řídících letového provozu.

Systém LETVIS poskytuje automatizované zpracování dat a operací pro řízení vzdušného prostoru na všech úrovních. Jeho konfigurace je přizpůsobena a implementována dle místních specifikací. V České republice je systém LETVIS provozován na vojenských letištích. Jeho výstupem je zpracování, distribuce a zobrazení informací pro potřeby řízení letového provozu. Mezi hlavní prvky pro zabezpečení řízení letového provozu patří stanice LETVIS RDD (Radar Data Display), LETVIS EDD (Electronic Data Display), LETVIS FDP (Flight Data Processing) a dohledová stanice LETVIS SUP (Supervisor). Stanice LETVIS RDD zobrazuje komplexní radarovou informaci o vzdušném prostoru získanou z místního primárního radiolokátoru, sekundárního radiolokátoru, multilateračních systémů a jednotné multiradarové informace. Stanice LETVIS EDD slouží pro vkládání, editaci a zobrazení letových plánů a plánů na využití vzdušného prostoru, které jsou zpracovány a distribuovány serverem LETVIS FDP. Stanice LETVIS SUP slouží pro monitorování stavu celého systému LETVIS.

V minulosti byla příprava studentů a specialistů služby řízení letového provozu a letecké radionavigační služby prováděna na nejstarší verzi systému LETVIS, která byla pořízena v pol. 90. let při zavádění systému do AČR. Katedra leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií UO proto dlouhodobě usilovala o modernizaci tohoto systému. Koncem roku 2016 bylo naše úsilí korunováno úspěchem a Univerzita obrany zakoupila prostřednictvím veřejné zakázky od firmy ALES s.r.o. zcela nový systém, který představuje nejmodernější verzi systému LETVIS. Tato verze je v současné době postupně implementována na leteckých základnách AČR. Výukové pracoviště katedry je složeno ze tří pracovních stanic, a to RDD, EDD a SUP. Na každé z pracovních stanic ovšem běží další nezbytné komponenty systému LETVIS ve formě softwarových submodulů. Letový provoz je simulován z 24hodinové nahrávky.

Výukové pracoviště je využíváno jak v rámci prezenční výuky  odborných předmětů, tak i v týdenních odborných kurzech ATSEP (Air Traffic Safety Electronic Personnel) organizovaných pro příslušníky pozemního leteckého personálu AČR. Výuka na tomto systému je určena především pro technický personál, který zabezpečuje jeho bezchybný provoz a konfiguraci dle konkrétních požadavků řídících letového provozu. V současné době je systém LETVIS na Univerzitě obrany provozován s využitím offline nahrávek, nicméně katedra leteckých elektrotechnických systémů má zájem v blízké perspektivě získávat reálná data ze skutečného letového provozu. Do budoucna je rovněž plánována vědecko-výzkumná spolupráce zainteresovaných kateder FVT UO s firmou ALES s.r.o., která je výrobcem tohoto unikátního systému.

 

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube