Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
14. vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií UO

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

14. vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií UO

Počet shlédnutí: 1090

7.6.2017 • Letošní, v pořadí již 14. vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií se konala ve dnech 23. května (sekce Vojenská chemie v posádce Vyškov) a 25. května (ostatní sekce v posádce Brno) s vyhodnocením a předáním diplomů 29. května 2017. Tato každoroční akce, při které studenti formou soutěže prezentují a porovnávají výsledky své několikaměsíční práce, je vyvrcholením studentské tvůrčí činnosti.

Zaměření jednotlivých prací v převážné většině odpovídalo výzkumné profilaci jednotlivých kateder s vazbou na konkrétní dílčí úkoly projektů výzkumu a vývoje. Soutěžící obhajovali výsledky své práce před pětičlennými komisemi, tvořenými v jednotlivých sekcích zkušenými vědeckopedagogickými pracovníky. Po patnáctiminutové vlastní prezentaci odpovídali soutěžící na otázky jednotlivých členů komise.

Na soutěž bylo přihlášeno 64 soutěžních prací, avšak z různých důvodů ne všichni studenti své soutěžní práce dokončili a skutečně soutěžním komisím předložili. Ve finále studenti obhajovali v šesti sekcích celkem 60 soutěžních prací, což je o 4 práce více než vloni a dokonce o 13 více než předloni. Mimo tradičně významně zastoupených oborů strojního zaměření a samostatné sekce Ženijní technologie se letos ustanovily jako samostatné také další dvě sekce, a sice Vojenská geodézie a meteorologie a Vojenská chemie. Naproti tomu početní pokles byl zaznamenán v oblasti letecké techniky.

Ačkoli kvantitativně účast studentů v STČ v posledních letech roste, stále převažují práce teoretického charakteru často s využitím experimentů, avšak stále vzniká málo „trojrozměrných" výsledků, tedy přístrojů, modelů a pomůcek.

A jaké byly výsledky jednotlivých soutěžních sekcí?

V první sekci, (Pozemní vojenská technika, zbraně a munice), soutěžilo 13 soutěžících, zvítězil Luboš Chytil s prací Hodnocení chladicích kapalin s využitím přístroje Cool-Check. Jeho vedoucím byl plukovník prof. Ing. Štefan Čorňák, Dr. z Katedry bojových a speciálních vozidel.

Do druhé sekce (Avionika, radiolokace, letecká technika) přihlásilo své práce 11 soutěžících. Zvítězil rotmistr Bc. Rudolf Schreiber s prací Measurement Algorithm for Time Difference of Arrival Based Positioning System, kterého odborně vedl majora Ing. Josef Bajer, Ph.D. z Katedry leteckých elektrotechnických přístrojů.

Ve třetí sekci (Informační a komunikační systémy) prezentovalo práce 6 soutěžících, zvítězila Ingrid Beilová s prací Open source monitoring system pod vedením podplukovníka Ing. Ladislava Hagary, Ph.D., z Katedry komunikačních a informačních systémů.

Ve čtvrté sekci (Ženijní technologie) prezentovalo své práce 10 soutěžících, zvítězil Lukáš Vala s prací Stanoviště správce ŽMC s učebnou - typový projekt v rámci předmětu Vojenské stavby. Jeho vedoucím byl major Ing. Jiří Štoller, Ph.D., z Katedry ženijních technologií.

V páté sekci (Vojenská geografie a meteorologie) prezentovalo své práce rovněž 10 soutěžících, zvítězila Karla Meixnerová, se spoluautorkou Pavlou Hlavatou (FEIS VUT) s prací Influence of Mokrá Quarry on the Local Climate. Vedoucím byl prof. Ing. Vladimír Horák, CSc. z Katedry strojírenství.

Šestá sekce (Vojenská chemie) byla zastoupena 10 soutěžícími. Zvítězil rotmistr Mgr. et Bc. Lukáš Kaňka s prací Redox and synergic elution agents suitable for Diphonix resin pod vedením podplukovnice Dr. Ing. Aleny Tokárové z ÚOPZHN.

Vyhodnocení soutěže STČ se uskutečnilo v pondělí 29. 5. 2017 v 14.00 hodin na Síni vědecké rady UO. S krátkým projevem vystoupil proděkan fakulty pro vědeckou činnost plukovník doc. Ing. Vladimír Kovařík, MSc. Ph.D., který ocenil, že letošní soutěž STČ navázala na dlouholetou tradici a následně všem zúčastněným studentům i jejich konzultantům poděkoval za práci. Vyjádřil přesvědčení, že zapojení studentů do STČ přispívá k jejich odbornému růstu a pomáhá i k úspěšnému zvládnutí obhajob závěrečných prací. „Snaha podílet se na řešení přiměřených dílčích úkolů výzkumu a vývoje se projevuje nejen velkým počtem pomocných vědeckých a pedagogických sil, ale v mnoha případech i náročností zpracovávaných témat. Za cenu množství práce nad rámec běžných studijních povinností se z pomocných vědeckých a pedagogických sil často stávají příští doktorandi a budoucí vědeckopedagogičtí pracovníci", konstatoval plk. Kovařík.

Na závěr plukovník Kovařík v zastoupení děkana fakulty předal diplomy studentům, jejichž práce se umístily v jednotlivých sekcích na prvních třech místech. Čestná uznání obdrželi také konzultanti prací z řad příslušníků vědeckopedagogického sboru.

 

Autor: Otakar Petříček, foto: Otakar Petříček a Viktor Sliva

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa