Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
4. Expertní den logistiky

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

4. Expertní den logistiky

Počet shlédnutí: 272

18. 5. 2017 • Dne 3. května 2017 se uskutečnil již 4. Expertní den logistiky organizovaný pro vojenské a civilní studenty logistických odborností, bakalářského i magisterského studia. Vlastní program zahájil úvodním vystoupením vedoucí katedry plukovník gšt. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Ve svém úvodním vystoupení seznámil účastníky s cílem realizovaných expertních dnů a propojování teoretické výuky s aktuálními praktickými zkušenostmi. Na úvodní vystoupení navázala prezentace aktuálních zkušeností a trendů při zajišťování vojenských přeprav v podmínkách AČR, prezentovaná vedoucím Odboru vojenské dopravy Agentury logistiky, panem plukovníkem gšt. Ing. Martinem Štochlem.

S aktuálními trendy vývoje a realizace logistiky AČR na strategické úrovni přijel studenty a další účastníky Expertního dne seznámit ředitel Sekce podpory MO, pan generálmajor Mgr. et Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MSC. Aktuálnost tématu potvrdila následovná širší diskuse nad zdrojovým a personálním zabezpečením budoucích úkolů logistiky AČR. Expertní den obohatila prezentace pana Mgr. Václava Salače, LL.M., ředitele pro export a rozvoj společnosti Hutira. Prezentovány byly aktuální trendy v oblasti zabezpečení úpravy a distribuce vody ve vojenských podmínkách. Aktuální poznatky v oblasti státních hmotných rezerv byly prezentovány panem Ing. Petrem Bysterským, ředitelem Odboru strategie a koordinace Správy státních hmotných rezerv. Závěry 4. Expertního dne logistiky uzavřel pplk. doc. Ing. Jaromír Mareš, CSc. s prezentací hlavních úkolů pro rok 2017.Autor: Pavel Foltin

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube