Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany na veletrhu IDET 2017 a Dni bezpečnosti

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 
 

Chystané akce

Univerzita obrany na veletrhu IDET 2017 a Dni bezpečnosti

12.5.2017 • Ve dnech 31. května až 2. června se v areálu Brněnských veletrhů a výstav uskuteční již 14. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2017. Do prezentace resortu obrany na veletrhu se zapojí také Univerzita obrany, jak vystavovanými exponáty a provozováním terénního polygonu IDET Aréna, tak i uspořádáním několika konferencí v rámci odborného doprovodného programu, poskytnutím některých logistických služeb pro vystavovatele z AČR a studentů pro doprovod významných zahraničních delegací. 

Letošní expozice Ministerstva obrany a Armády České republiky se ponese v duchu motta „Moje srdce bije pro armádu". Je symbolickým poděkováním vojákům z povolání, kteří svoji práci dělají s maximální profesionalitou a zodpovědností, a příslušníkům Aktivní zálohy, občanům, kteří přestože mají svoje povolání, jsou připraveni podpořit profesionální armádu a bránit tuto zemi. Motto se vztahuje také k propojení a úzké spolupráci armády s prvky Integrovaného záchranného systému ČR a dalšími subjekty (Správa státních hmotných rezerv, Vězeňská služba, Městská policie atp.), které se spolu s AČR představí široké veřejnosti v sobotu 3. června na Dni bezpečnosti. 

Z hlediska vystavovaných exponátů se bude prezentovat v pavilonu P, na volné ploše K a na polygonu vedle pavilonu Z to nejlepší z techniky a výzbroje, kterou příslušníci AČR využívají doma i při nasazení v zahraničí. Univerzita obrany, resp. Katedra taktiky Fakulty vojenského leadershipu ve spolupráci se státním podnikem VOP CZ představí vývojový demonstrátor taktického robotického pozemního systému TAROS 6x6 Furbo (UGV vozidlo) a automatizovaný manipulátor osobních zbraní LAFETA II (robotizovaný zbraňový systém pro podporu bojové činnosti). Katedra ženijních technologií Fakulty vojenských technologií bude ve spolupráci s ČVUT v Praze a Vojenským výzkumným ústavem v Brně prezentovat nové ochranné prvky pro zvýšení odolnosti důležitých objektů (prvky z materiálu na bázi cementového kompozitu). Například „truhlík", který je díky speciálně navrženému tvaru, systému kotvení a použitému materiálu schopen zastavit nákladní vozidlo o hmotnosti přes dvacet tun s rychlostí při nárazu až 100 km/hod.

Na brněnském výstavišti opět vyroste překážkový předváděcí polygon IDET Aréna, kde budou probíhat dynamické ukázky jízdních vlastností jak pozemní kolové techniky AČR, tak i vozidel výrobců-vystavovatelů, dále ukázky zásahu hasičů a policie. Příslušníci Katedry ženijních technologií a Katedry strojírenství Fakulty vojenských technologií se budou podílet na výstavbě dráhy a budou řídit její každodenní provoz na volné ploše u pavilonu Z. Studentská skupina COMMANDOS bude denně předvádět bojové ukázky na volné ploše K. 

Součástí veletrhu IDET 2017 bude zajímavý odborný doprovodný program, ve kterém experti na obranné a bezpečnostní technologie budou diskutovat o aktuálních tématech. Jeho hlavní částí jsou již tradičně mezinárodní konference CATE (Community – Army – Technology – Environment), které pořádá Univerzita obrany. Pod hlavičkou CATE 2017 proběhnou 31. května až 2. června na BVV čtyři mezinárodní konference a na půdě UO jeden odborný seminář. Jsou to Vojenské technologie – ICMT 2017, Distanční vzdělávání, simulace a komunikace – DLSC 2017, Bezpečnost a ochrana utajovaných informací – SPI 2017, Logistika v ozbrojených silách – výstavba mnohonárodních logistických schopností a Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky.

Univerzita obrany se také významným způsobem bude podílet na logistickém zabezpečení vystavovatelů z resortu MO. Studenti UO budou opět působit v protokolu MO, jako doprovod zahraničních delegací a v pořadatelské službě na armádních vchodech do prostoru výstavy. Zájemci o vstup do Armády ČR nebo Aktivních záloh ozbrojených sil ČR a o studium na vojenských školách budou mít prostor pro setkání s odborníky a konzultanty náborového střediska, kde budou působit také studenti Univerzity obrany. Členové studentského klubu AFCEA na Univerzitě obrany budou poskytovat informace o nabídce studia na UO v tzv. kybernetickém pavilonu, který se bude nacházet v pavilonu P.
 

Další informace o veletrhu IDET 2017 najdete na www.idet.cz

 

Autor: Pavel Pazdera, foto: Viktor Sliva a autor

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube