Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nový děkan Fakulty vojenského zdravotnictví jmenován do funkce

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Nový děkan Fakulty vojenského zdravotnictví jmenován do funkce

Počet shlédnutí: 1563

30.1.2017 • Dne 30. ledna 2017 na zahájení lednového kolegia předal rektor-velitel brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. jmenovací dekret novému děkanovi Fakulty vojenského zdravotnictví, kterým se na čtyřleté funkční období stal od 1. února 2017 profesor MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. 

Nový děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové byl jmenován do funkce na základě návrhu Akademického senátu fakulty, který na svém zasedání dne 10. ledna 2017 zvolil tohoto kandidáta na nejvyšší fakultní akademickou pozici naprostou většinou hlasů.

Dosavadní proděkan pro vědeckou činnost fakulty profesor Pavel Boštík je uznávaný odborník, který má bohaté zahraniční zkušenosti. Po studiu všeobecného lékařství na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracoval 15 let ve Spojených státech amerických, kde působil na univerzitách v Iowa City a v Atlantě.  „V zahraničí člověk naráží na různé metody vedení a na různé přístupy, takže doufám, že jejich poznání bude sloužit k tomu, abych fakultu vedl dobře," hodnotí svoji zahraniční zkušenost nový děkan fakulty.

Po svém návratu do České republiky působil prof. Pavel Boštík na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové nejprve v pozici vedoucího pracoviště Centra pokročilých studií a od roku 2013 zastával funkci proděkana pro vědeckou činnost. „Na fakultě působím devět let. Jsem rád, že mě fakulta přijala, když jsem usiloval o místo, a teď mám pocit, že bych fakultě zase něco mohl vrátit já a někam ji posunout," říká.  

Ve své funkci nový děkan fakulty očekává hlavně změny, které by v několika následujících letech umožnily v rámci investičních záměrů zkvalitnit pracovní prostředí příslušníků fakulty a současně zlepšit ubytovací podmínky studentů.


Autor: Vladimír Šidla

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube