Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií UO

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií UO

Počet shlédnutí: 1227

​​19.5.2016 • Na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany se studentská tvůrčí činnost již tradičně těší velkému zájmu studentů. Jejich snaha podílet se na řešení přiměřených dílčích úkolů výzkumu a vývoje se projevuje nejen velkým počtem pomocných vědeckých a pedagogických sil, ale i náročností zpracovávaných témat.  Za cenu množství práce nad rámec běžných studijních povinností se z pomocných vědeckých a pedagogických sil často stávají příští doktorandi a budoucí vědeckopedagogičtí pracovníci. 

Vyvrcholením STČ bývá každoroční vědecká konference studentů, při které studenti formou soutěže prezentují a porovnávají výsledky své několikaměsíční práce. Letošního roku proběhla tato konference v historii fakulty již potřinácté, a to dne 11. května 2016 s vyhodnocením a předáním diplomů 17. května 2016. 

Zaměření jednotlivých prací v převážné většině odpovídalo  výzkumné profilaci jednotlivých kateder, mnohdy s vazbou na konkrétní dílčí úkoly projektů výzkumu a vývoje. Soutěžící obhajovali výsledky své činnosti před pětičlennou komisí z řad vědeckopedagogických pracovníků. Po patnáctiminutové vlastní prezentaci odpovídali na otázky jednotlivých členů komise.

V soutěži letos studenti předložili v pěti sekcích celkem 56 soutěžních prací, což je o 9 více než vloni. Významně byly zastoupeny obory strojního zaměření a samostatná sekce Ženijní technologie, kde v sekci soutěžilo 16 soutěžících. Pozadu nezůstaly ani obory Vojenská chemie, Letecká technika a technika PVO. Naproti tomu početní pokles byl zaznamenán v oblasti elektrotechnických oborů. I letos byla většina prací převážně teoretického charakteru, avšak s využitím experimentů ve vlastní pomocné vědecké činnosti.

A jaké byly výsledky jednotlivých soutěžních sekcí?

V první sekci – Pozemní vojenská technika, zbraně a munice – bylo přihlášeno 12 soutěžících, zvítězil rotný Bc. Jakub Adamík s prací „Analýza funkcí a možností systému HUMS pro vozidla AČR". Konzultantem byl podplukovník Ing. Tomáš Túró, Ph.D., z Katedry bojových a speciálních vozidel.

Do druhé sekce – Letecká technika, technika PVO a její použití – přihlásilo své práce 8 soutěžících. Zvítězil rotný David Vašek s prací „Analýza problematiky vystřelovacích sedadel", kterého odborně vedl doc. Ing. Miroslav Janošek, CSc., z Katedry letectva a letecké techniky.

Ve třetí sekci – Informační a komunikační systémy, elektrotechnika, avionika, radiolokace – prezentovalo práce 6 soutěžících, zvítězil četař Matěj Švarc s prací „Taktický Integrovaný Navigační Asistent (TINA)" pod vedením podplukovníka Ing. Ladislava Hagary, Ph.D., z Katedry komunikačních a informačních systémů.

Ve čtvrté sekci – Ženijní technologie – prezentovalo své práce 16 soutěžících, zvítězil četař Tomáš Martinka s prací „Algoritmizace výpočtu zatížitelnosti mostů - spojitých nosníků". Konzultantem byl plukovník doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., z Katedry ženijních technologií.

V páté sekci – Vojenská geografie a meteorologie, chemie, materiálové inženýrství – prezentovalo své práce 14 soutěžících, zvítězil četař Bc. Tomáš Moravec s prací „Možnost použití simulantů jako náhrady sírového yperitu k testování izolačních ochranných fólií" a jeho konzultantem byl podplukovník prof. Ing. Stanislav Florus, CSc., z Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení UO. 

Vyhodnocení soutěže STČ se uskutečnilo v úterý 17. května na Síni vědecké rady UO. S krátkým projevem vystoupila v zastoupení děkana proděkanka fakulty pro vnější vztahy a rozvoj doc. RNDr. Šárka Mayerová, Ph.D., která všem zúčastněným studentům i jejich konzultantům poděkovala za práci a konstatovala, že zájem o práci ve studentské tvůrčí činnosti po loňském poklesu opět vzrostl. Vyjádřila přesvědčení, že zapojení do STČ přispívá k odbornému růstu studentů a pomáhá jim i k úspěšnému zvládnutí obhajob závěrečných prací. Na závěr předala proděkanka fakulty diplomy studentům, jejichž práce se umístily v jednotlivých sekcích na prvních třech místech. Čestná uznání obdrželi také konzultanti prací z řad příslušníků vědeckopedagogického sboru.

​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa