Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Počet shlédnutí: 1092

16.6.2015 • Dne 3. června 2015 se v prostorách Klubu Univerzity obrany uskutečnil workshop pracovníků ekonomické služby (zástupců ze SEM MO, FS AČR, VeV-VA Vyškov, NES brigád, pluků) a katedry ekonomie na téma „Participace odborníků ekonomické služby na vytváření a realizaci studijního modulu řízení finančních zdrojů jako součásti studijního programu FVL“. 

Účastníky workshopu uvítal na začátku dopoledního jednání děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D. a seznámil přítomné s inovovaným studijním programem a s průběhem realizace projektu Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu. Program dopoledního jednání zahájil Mgr. Pavel Balvín pracovník Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany. Zabýval se otázkami komplexního a pravidelného vzdělávání pracovníků ekonomické služby. Na toto vystoupení navázal děkan fakulty plukovník doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D., který účastníky workshopu seznámil se změnami na Univerzitě obrany a Fakultě vojenského leadershipu a představil problematiku vzdělávání v magisterském studijním programu Ekonomika a management.

Odpolední jednání probíhalo v režii pracovníků katedry ekonomie Fakulty vojenského leadershipu UO Brno, kteří se ve svých vystoupeních postupně prezentovali problematiku rozvoje katedry ekonomie, zabývali se otázkami záměru rozvoje organizace a v neposlední řadě věnovali pozornost obsahové stránce studijního modulu Řízeni finančních zdrojů upraveného v rámci realizace především 1. a 2. klíčové aktivity projektu Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu.


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​

 

                            

Autoři: Petr Musil, Jakub Odehnal

​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa