Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference "Distanční vzdělávání, simulace a komunikace 2015"

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Konference "Distanční vzdělávání, simulace a komunikace 2015"

Počet shlédnutí: 416

26.5.2015 • Jednou z konferencí doprovodného programu CATE veletrhu IDET 2015 byla mezinárodní konference „Distance Learning, Simulation and Communication (DLSC 2015)“. Přípravu a průběh konference zajišťovali akademičtí pracovníci Katedry komunikačních a informačních systémů (K-209) Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. 

Hlavní jednání konference se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. května 2015 v sále B Kongresového centra brněnského výstaviště. První den jednání konference byl zahájen přednáškou zaznamenanou v „NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence“ v Římě. V této klíčové přednášce nazvané „Projects and Way Ahead for M&S“ vystoupili tři přednášející ze tří různých států: Jan Hodický (ČR), John Ferrel (USA) a Stefano Giacomozzi (Itálie). Následovalo 14 prezentací příspěvků přímými účastníky v jednacím sále konference, jejichž převážná část byla poprvé v historii konferencí DLSC zaznamenávána s využitím software EduArt firmy PolyMedia Technologies, a to techniky uvedené firmy. Velmi zajímavým zakončením prvního jednacího dne konference byly videokonference Brno-Denver (Colorado, USA) a Brno-Santiago (Chile), které byly zabezpečeny díky pracovníkům firmy ATS-TELCOM PRAHA a.s. s využitím jejich videokonferenčního systému LifeSize. Společenský večer za účasti účastníků konference a zástupců ATS-TELCOM PRAHA a.s. proběhl na stejném místě jako před dvěma lety, to je v prostorách pivovaru Starobrno. Druhý den konference proběhly dopoledne další dva bloky prezentací po třech přednáškách v sále B Kongresového centra BVV. Na konferenci DLSC 2015 zaznělo celkem 23 příspěvků (včetně videokonferencí), z nichž 17 bylo prezentováno účastníky ze zahraničí a 6 z České republiky.

Účastníci konference obdrželi Sborník konference DLSC 2015 na nosiči CD („Distance Learning, Simulation and Communication 2015 CD Proceedings“, ISBN 978-80-7231-993-0). Tento CD sborník obsahuje celkem 24 příspěvků ve formě textu a 3 ve formě videozáznamu. Texty byly zpracovány autory z České republiky, Polska, Maďarska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Sýrie a Ukrajiny. Na videozáznamech se podílely osoby z České republiky, Chile, Itálie a USA. Účastníci konference dále obdrželi tištěný sborník vybraných příspěvků konference DLSC 2015 („Distance Learning, Simulation and Communication 2015 Proceedings (Selected papers)“, ISBN 978-80-7231-992-3), který obsahuje 18 vybraných příspěvků z celkového počtu 24 přijatých textových příspěvků konference DLSC 2015. Tištěný sborník bude v nejbližším období zaslán k posouzení s cílem jeho přijetí na Web of Science. Elektronická verze tohoto tištěného sborníku vybraných příspěvků konference DLSC 2015 je pro zájemce volně dostupná na webu konference DLSC (http://dlsc.unob.cz).

Z jednání konference DLSC 2015 vyplývá nutnost další vzájemně výhodné spolupráce s domácími i zahraničními partnery, a to jak z prostředí vzdělávacích institucí, tak i z komerční sféry. S konferencí DLSC již několik let úspěšně spolupracuje firma ATS-TELCOM PRAHA a.s. a nyní v roce 2015 byla nově zahájena spolupráce s firmou PolyMedia Technologies. Závěrem je nutno ocenit bezproblémové jednání s pracovníky BVV,  poskytnutou podporu od resortu obrany při zajištění vhodných prostor pro jednání konference, kvalitní a včasné dodání tištěných sborníků konference DLSC 2015 ze strany Vydavatelského oddělení Univerzity obrany a odvedenou práci spolupracujících firem, kterými byly ATS-TELCOM PRAHA a.s. a PolyMedia Technologies.

 

Autor: Miroslav Hrubý

​​
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube