Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhlášeny výsledky Studentské tvůrčí činnosti

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Vyhlášeny výsledky Studentské tvůrčí činnosti

Počet shlédnutí: 950

20.5.2015 • Vyhlášením výsledků v rámci Fakulty vojenských technologií byl v pondělí odpoledne završen letošní ročník soutěží Studentské tvůrčí činnosti na obou brněnských fakultách Univerzity obrany. Na vědecké konference, které proběhly 12. a 13. května, přihlásilo své práce celkem více než osm desítek studentů.

Ceny úspěšným studentům Fakulty vojenských technologií předal s pětidenním odstupem v zastoupení děkana fakulty proděkan pro vnější vztahy a rozvoj plukovník doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc.. „Přihlášeno bylo letos 47 prací, což je o něco méně než loni, ale nižší kvantita měla svůj pozitivní dopad na vyšší kvalitu prací,“ uvedl v krátkém úvodním vystoupení proděkan Malý. Zaměření jednotlivých prací v převážné většině odpovídalo výzkumné profilaci jednotlivých kateder, mnohdy s vazbou na konkrétní dílčí úkoly projektů výzkumu a vývoje. Soutěžící obhajovali výsledky své činnosti před pětičlennou komisí z řad vědeckopedagogických pracovníků. Po patnáctiminutové vlastní prezentaci odpovídali na otázky jednotlivých členů komise.

Téměř pět desítek soutěžních prací letos studenti předložili v pěti sekcích. Významně byly zastoupeny obory strojního a elektrotechnického zaměření, stejně jako studijní obory Ženijní technologie, Vojenská chemie a Letecká a raketová technika. Většina prací byla převážně teoretického charakteru, avšak s využitím experimentů ve vlastní pomocné vědecké činnosti.

Soutěžní den na Fakultě vojenského leadershipu zahájil v úterý 12. května proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Mgr. Aleš Binar, Ph.D., který ve svém vstupním projevu vyzvedl význam studentské tvůrčí činnosti a po sdělení organizačních pokynů popřál všem účastníkům mnoho úspěchů při obhajobě jejich prací. Soutěžní práce byly podle tematického zaměření rozděleny do čtyř sekcí: Vojenská logistika, Ekonomika obrany státu, Vojenský management a Bezpečnostní management.

Hodnocení prací, především tedy jejich obhajob bylo svěřeno komisím, které v následujících hodinách posuzovaly úroveň přihlášených prací a připravenost jejich autorů. Hodnotilo se podle tří kritérií. Prvním z nich byla odbornost a stylistická kvalita práce, hlediskem jejího vědeckého přínosu oboru a aktuálností tématu se zabývalo druhé kritérium. Posledním hodnotícím znakem bylo stanoveno posouzení prezentace a rétorických či argumentačních schopností autorů při obhajobě jejich vlastní práce. Na rozdíl od sesterské FVT byly třem nejlepším soutěžícím z každé sekce slavnostně předány diplomy ve stejný den odpoledne.


Ke stažení:

Výsledky soutěže STČ FVL UO 2015​

Výsledky soutěže STČ FVT UO 2015


Autor: Viktor Sliva

​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa