Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu na Fakultě vojenského leadershipu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu na Fakultě vojenského leadershipu

Počet shlédnutí: 1001

 13.2.2015 • Učitelé 1. a 2. oddělení anglického jazyka Centra jazykového vzdělávání se již druhým rokem podílí na realizaci 4. klíčové aktivity projektu ESF s názvem „Zvyšování jazykových kompetencí akademických pracovníků v angličtině“. Tato čtvrtá klíčová aktivita je součástí projektu ESF s názvem „Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu“ a jejím cílem je přispět ke zvýšení jazykových kompetencí akademických pracovníků FVL pro výuku odborných předmětů v angličtině.

Samotné kurzy probíhají po dobu celého akademického roku 2014/2015 ve dvou rovinách, teoretické a praktické. V teoretické části kurzu je důraz položen nejen na zopakování vybraných gramatických struktur, ale především na akademickou slovní zásobu související s výukou odborných předmětů v angličtině. Praktická část kurzu je v zimním semestru zaměřena na prezentace jednotlivých účastníků kurzů s cílem představit své předměty vyučované v angličtině. V letním semestru pak bude praktická část orientována na ukázky výuky jednotlivých předmětů v angličtině. Součástí praktické části kurzů je i konverzace s rodilým mluvčím, která ukončí výuku v zimním semestru. Všechny tři kurzy kombinuji prezenční výuku s výukou online - s podporou internetové platformy MOODLE.

V akademickém roce 2014/2015 učitelé CJV připravili celkem tři kurzy, kurz pro učitele se znalostí angličtiny na úrovni 2, dále na úrovni 3 a nový kurz pro vyučující se znalostí angličtiny na úrovni 1. 


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​

 

                

Autoři: Ivana Čechová, Jiří Dvořák a Jakub Odehnal​

​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa