Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu na Fakultě vojenského leadershipu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu na Fakultě vojenského leadershipu

Počet shlédnutí: 1050

29.1.2015 • Od začátku září probíhá kurz „Zvyšování odborných pedagogických kompetencí pedagogických pracovníků“, který je organizován jako první řádný běh v rámci projektu Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu. Kurz od jeho zahájení i v roce 2015 probíhá dle harmonogramu, který byl zpracován s využitím zkušeností z pilotního běhu. Výuka probíhá osvědčenou kombinovanou formou: přednášky s diskusí, dále e-learning a semináře (výcvik dovedností a další výměna zkušeností).

V rámci projektu je sledovaná účast a aktivita účastníků kurzu. Kurz bude ukončen v červnu roku 2015, kdy účastníci na závěrečném semináři budou moci formou připraveného vystoupení před auditoriem prokázat pochopení získaných poznatků, možnosti jejich využití a přínos pro rozvoj jejich pedagogických kompetencí při výuce konkrétních předmětů. Účastníci kurzu mají možnost studia odborných textů (studijních opor) a prezentací v LMS Moodle. Ke zkvalitnění výuky přispívá i získávání zpětné vazby z výuky formou vyplňování dotazníku účastníky kurzu za jednotlivé tematické bloky. 

Poznatky jsou vyhodnocovány a předpokládá se jejich další využití pro organizování obdobné edukační aktivity v budoucnu. Z průběhu celého kurzu bude připravena mj. studijní opora k využití pro všechny pedagogy fakulty, kteří budou mít zájem o získání, ev. prohloubení poznatků z andragogiky, psychologie, sociální komunikace, rétoriky, sociologie, sociální pedagogiky, či práva nebo historie. Z prostředků věnovaných na tento projekt je plánováno dovybavení speciální učebna moderní didaktickou technikou, která umožní další systematické zdokonalování pedagogických kompetencí akademických pracovníků Fakulty vojenského leadershipu. To bude přínosem fakulty do systému řízení kvality edukace studentů na cestě jejich přípravy k výkonu funkcí u útvarů a zařízení Armády České republiky.           


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​

    


Autoři: Radomír Saliger, Jakub Odehnal      

​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa