Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Workshop subjektů energetické kritické infrastruktury

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Workshop subjektů energetické kritické infrastruktury

Počet shlédnutí: 934

20.11.2014 • Dne 19. listopadu 2014 pořádala Katedra krizového řízení ve spolupráci s firmou VR Group, a.s. workshop subjektů energetické kritické infrastruktury. Akce byla pořádaná v prostorách Ministerstva vnitra ČR.

Workshopu se zúčastnily zástupci Odboru bezpečnostní politiky MV ČR, zástupci Odboru bezpečnosti a krizového řízení MPO ČR, analytický tým projektu SIMEX z Univerzity ob​rany pod vedením prof. Ing. Jiřího Urbánka, CSc., zástupci firmy VR Group a.s. Brno, odborníci na problematiku bezpečnosti kritické infrastruktury z Univerzity T. Bati Zlín a VŠB TU Ostrava a v neposlední řadě zástupci bezpečnostních pracovišť a orgánů nejdůležitějších subjektů energetické kritické infrastruktury, zejména z oblasti výroby, přenosu a distribuce elektřiny, kdy za firmu Čeps, a.s. se zúčastnil pan PhDr. Martin Bílek, Ph.D., za firmu ČEZ, a.s. pan Ing. Daniel Rous a řada dalších významných odborníků.

Workshop se zabýval problematikou cvičení u subjektů energetické kritické infrastruktury a požadavkovým inženýrstvím s cílem získat požadavky na funkce a strukturu simulátoru cvičení SIMEX, který má sloužit k nácviku reakcí na mimořádné události a hlavně ke zlepšování krizové připravenosti v subjektech kritické infrastruktury.

Akcent byl položen na výměnu informací mezi experty, bezpečnostními pracovníky a ostatními stakeholders v procesu krizového managementu. Akce byla pořádaná v rámci projektu „Výzkum a vývoj simulačních prostředků pro výcvik součinnosti aktérů krizového řízení u subjektů kritické infrastruktury“ (reg. č. TA04021582), který je financován TAČR v rámci programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, podprogram Energetické zdroje a ochrany životního prostředí.


Autor: Hana Malac​hová​​​​

​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa