Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
11. vědecká konference studentů FVT

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

11. vědecká konference studentů FVT

Počet shlédnutí: 1036

15.5.2014 • Studentská tvůrčí činnost patří na Fakultě vojenských technologií k významným studentským aktivitám. Představuje značné množství práce nad rámec běžných studijních povinností. Z těch, kteří se jí věnují, se často stávají příští doktorandi a budoucí vědeckopedagogičtí pracovníci. Vyvrcholením STČ bývá každoroční Vědecká konference studentů, při které mají studenti možnost formou soutěže prezentovat a porovnat výsledky své několikaměsíční práce.

Letošního roku proběhla tato konference v historii fakulty již po jedenácté, a to ve dnech 14. a 15. května 2014. Po několika letech se konference se svými pracemi zúčastnili i zahraniční studenti, přesněji řečeno studentky z  Military University of Technology ve Varšavě.

Témata soutěžních prací v převážné většině odpovídala  výzkumným zaměřením jednotlivých kateder, mnohdy s vazbou na konkrétní dílčí úkoly projektů výzkumu a vývoje. Studenti obhajovali výsledky své činnosti před pětičlennou komisí z řad pedagogů, kdy po zhruba patnáctiminutové vlastní prezentaci následovaly otázky jednotlivých členů komise. Nutno podotknout, že otázky šly mnohdy opravdu „na tělo“ a tak se účast na soutěži stala i vhodnou příležitostí nacvičit si „na nečisto“ obhajobu bakalářské nebo diplomové práce.

V soutěži letos studenti předložili v pěti sekcích celkem 79 soutěžních prací, což je o 8 více než loňského roku. Významně byly zastoupeny prioritní obory strojního a elektrotechnického zaměření, stejně jako studijní obory Ženijní technologie, Vojenská geografie a meteorologie a Letecká a raketová technika. Potřetí v historii soutěže se účastnili i studenti studijního oboru Vojenská chemie. Ačkoli většina prací byla převážně teoretického charakteru, zejména v sekci „Informační a komunikační systémy, elektrotechnika, avionika, radiolokace“ předvedli účastníci jistou manuální zručnost prostřednictvím zajímavých vlastnoručně vyrobených funkčních modelů.

Výsledky jednotlivých sekcí byly následující:

V první sekci (Pozemní vojenská technika, zbraně a munice) bylo přihlášeno 22 soutěžících, zvítězil čet. Bc. Miroslav Švec s prací „Ideový návrh dalekohledového zaměřovače odstřelovačské pušky“. Konzultantem byl mjr. Ing. František Racek, Ph.D. z Katedry zbraní a munice.

Do druhé sekce (Letecká technika, technika PVO a její použití) přihlásilo své práce 15 soutěžících. Zvítězil Bc. Vít Havránek s prací „Numerické řešení proudění v dýze aerodynamického tunelu“, kterého odborně vedl doc. Ing. Dalibor Rozehnal, Ph.D. z Katedry letecké a raketové techniky.

Ve třetí sekci (Informační a komunikační systémy, elektrotechnika, avionika, radiolokace) prezentovalo práce 16 soutěžících, zvítězil rtm. Bc. Miroslav Lábr s prací „Home LASER Shooting Simulator (HomeLESS)“ pod vedením pplk. Ing. Ladislava Hagary, Ph.D. z Katedry komunikačních a informačních systémů.

Ve čtvrté sekci (Ženijní technologie) prezentovalo své práce 16 soutěžících, zvítězil rtm. Bc. Petr Stešner s prací „Optimalizace tvaru ochranné stavby z hlediska tlakové vlny“. Konzultantem byl mjr. Ing. Jiří Štoller, Ph.D. z Katedry ženijních technologií.

V páté sekci (Vojenská geografie a meteorologie, vojenská chemie) prezentovalo své práce 10 soutěžících, zvítězil rtn. Bc. Tomáš Rozsypal s prací „Studium podmínek remisního měření vybraných trubičkových detektorů“ a jeho konzultantem byl prof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc. z Ústavu proti zbraním hromadného ničení.

Vyhodnocení soutěže STČ se uskutečnilo ve čtvrtek 15. 5. 2014 ve 14.00 hodin na Klubu Univerzity obrany. S krátkým projevem vystoupil děkan fakulty plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc., který studentům i jejich vedoucím poděkoval za práci a s potěšením konstatoval, že zájem o práci ve studentské tvůrčí činnosti je vysoký a počet soutěžících rok od roku roste. Rovněž uvedl, že zapojení do STČ přispívá studentům k jejich odbornému růstu a pomáhá i k úspěšnému zvládnutí obhajob závěrečných prací. Z vítězů fakultní soutěže STČ se navíc rekrutují účastníci zahraničních soutěží, kteří každoročně vzorně reprezentují naši fakultu. Na závěr předal děkan fakulty diplomy studentům, jejichž práce se umístily v jednotlivých sekcích na prvních třech místech. Čestná uznání obdrželi rovněž konzultanti prací z řad příslušníků vědeckopedagogického sboru. 


Autor: Otakar Petříček, foto: autor a Viktor Sliva​​​​

Fotogalerie:
 
 Vyhlášení vý​sledků​​
​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa