Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Počet shlédnutí: 551

6.5.2014 • Dne 24. dubna 2014 proběhl v prostorách Univerzity obrany workshop akademických pracovníků podílejících se na realizaci první klíčové aktivity Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci magisterského studijního programu FEM v rámci projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ nesoucího název „Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu“.


V úvodní části pracovního jednání představil manažer první klíčové aktivity prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc. realizační tým této části projektu, který je složen především z akademických pracovníků katedry řízení lidských zdrojů, katedry vojenského managementu a taktiky a katedry ekonometrie. Z pozvaných hostů, kteří se na realizaci první klíčové aktivity podílí, představil zástupce Ministerstva obrany a Agentury personalistiky AČR. Po samotném představení cílů první klíčové aktivity byl v úvodním vystoupení představen podrobný program workshopu, cíle řešení a jednotlivé výstupy prezentované členy týmu první klíčové aktivity ve vztahu k inovaci studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu.

Na úvodní slovo profesora Zemánka popisující podstatu klíčové aktivity navázal se svým příspěvkem doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D., který podrobněji popsal zapojení externích členů v rámci naplňování cílů první klíčové aktivity a popsal vlastní systém monitorování trhu práce, tvorbu manuálů monitoringu a možnosti implementací výsledků monitoringu pro potřeby inovovaného studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu. Současná rozpracovanost stavu monitoringu trhu práce byla popsána v příspěvku Mgr. Pokorného, který popsal jednotlivé subjekty podílející se na řešení tvorby monitoringu trhu práce a tzv. cyklus monitoringu v podobě existence odborné a absolventské zpětné vazby. V závěru první části workshopu vystoupil s příspěvkem PhDr. Lubomír Kubínyi, PhD., který se zaměřil na identifikaci vzdělávací potřeby a aplikaci metod personálního řízení pro potřeby monitoringu trhu práce.

Ve druhé části workshopu představil výsledky realizace druhé klíčové aktivity dotýkající se problematiky systému hodnocení a zajišťování kvality Ing. Ludvík Novotný společně s mjr. Ing. Janem Drozdem, proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj, a pplk. Ing. Jaroslavem Kozůbkem, Ph.D., akademickým pracovníkem katedry vojenského managementu a taktiky. V průběhu jejich vystoupení byl prezentován vztah mezi hodnocením a zajišťování kvality, definovány byly očekávané přínosy institucionálního hodnocení kvality a možnosti využití systému EFQM pro potřeby Fakulty ekonomiky a managementu.

Poslední část workshopu byla věnována představení informačního systému pro hodnocení kvality, jehož prezentaci provedli akademičtí pracovníci katedry ekonometrie zastoupené Ing. Evou Hájkovou a Ing. Daliborem Pluskalem. Představen tak byl pilotní systém, jeho funkce a možný směr jeho budoucího vývoje jako součást informačního systému Univerzity obrany. V závěru workshopu ocenil profesor Zemánek zájem akademických pracovníků Fakulty ekonomiky a managementu o problematiku realizace první klíčové aktivity, jež vygradoval v dílčích a zejména v závěrečné diskuzi akademických pracovníků.


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​

Autor:  Jakub Odehnal

​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa