Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Počet shlédnutí: 534

31.3.2014 • V průběhu realizace pilotního běhu kurzu zvyšování odborných pedagogických kompetencí pedagogických pracovníků probíhajícího v rámci realizace projektu ESF s názvem Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu byla uskutečněna praktická lekce věnující se analýze pedagogické činnosti účastníků kurzu.

Analýza vlastní pedagogické činnosti probíhala prostřednictvím videonahrávky reálného pedagogického procesu účastníků kurzu ve výuce, konkrétně při vedení přednášky. Po samotné realizaci nahrávky byl videozáznam s každým účastníkem kurzu analyzován a posouzeny tak byly silné a slabé stránky pedagogického procesu každého z účastníků kurzu. Důraz v rámci hodnocení byl kladen na strukturu přednášky, dodržování doporučených časových limitů přednášky, srozumitelné vyjadřování vyučujícího, neverbální komunikaci, volby vhodného pojmového aparátu nebo práci s hlasem v průběhu samotné přednášky. S výsledky analýz videonahrávek byli následně seznámeni všichni účastnici kurzu, kteří tak měli možnost shlédnout jednotlivé výukové pasáže a případné chyby v projevu si samostatně odhalit a navrhnout opatření ke zlepšení.

Pilotní běh kurzu zvyšování odborných pedagogických kompetencí pedagogických pracovníků byl zahájen 14. ledna 2014 a ukončen bude 7. října 2014. Cílem realizovaného kurzu je zvýšení kvality výuky na Fakultě ekonomiky a managementu prostřednictvím studia základů vysokoškolské pedagogiky, andragogiky, metodiky vzdělávání dospělých či psychologie.


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​

 

             

Autor: Jakub Odehnal​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa