Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Počet shlédnutí: 589

4. 2. 2014 • Již od října 2013 navštěvují akademičtí pracovníci Fakulty ekonomiky a managementu kurzy zaměřené na zvýšení jazykových kompetencí potřebných pro výuku odborných předmětů v angličtině. Kurzy jsou připraveny a vedeny akademickými pracovníky Oddělení anglického jazyka Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykové přípravy Univerzity obrany. 

Studijní plán pro zimní semestr zahrnoval úvodní přednášku o akademické angličtině, problematiku classroom managementu, time managementu, práce se slovníky a překladu. Příprava byla rovněž zaměřena na efektivní čtení, popis a interpretaci dat, prezentace a aktivní účast v diskuzi.  Od nového roku se na výuce v kurzech podílí rodilý mluvčí Mgr. Matthew Rees, který je nápomocný zejména při korekci chyb v mluveném a písemném projevu. První semestr kurzu je zakončen prezentacemi, ve kterých jednotliví učitelé představují své katedry, odborné předměty a výsledky projektů.

V letním semestru, který začíná 5. 3. 2014, bude kladen důraz na rozvoj dalších akademických dovedností. Studijní plán obsahuje např. problematiku konferenční angličtiny, rozdílů mezi formální a neformální angličtinou, psaní poznámek, atd. Semestr bude zakončen tzv. minilessons, ve kterých budou mít jednotliví učitelé možnost vyučovat svůj předmětu v anglickém jazyce. Součástí kurzu, který je přístupný na Moodle, jsou interaktivní testy zaměřené na akademickou slovní zásobu a gramatické jevy typické pro akademický jazyk, dále prezentace a fakultativní materiály k jednotlivým probíraným tématům.


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​

 


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa