Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Testování vlivu terénu na průchodnost území

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Testování vlivu terénu na průchodnost území

Počet shlédnutí: 793

22.10.2013 • Ve dnech 17. a 18. října se členové výzkumného týmu katedry Vojenské geografie a meteorologie Univerzity obrany (doc. Rybanský, major Hubáček, poručice Břeňová, poručice Čeplová) účastnili testování vlivu vegetace na průchodnost terénu ve VTSÚ (Vojenský technický a skúšobný ústav) Zahorie na Slovensku. 

Testování probíhalo ve spolupráci s odborníky z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (prof. Prax, prof. Ulrich, prof. Čermák), specialisty z VTÚPV (Vojenský technický ústav pozemního vojska) ve Vyškově a VTSÚ Záhorie v rámci Projektu rozvoje organizace Katedry vojenské geografie a meteorologie (K-210) a Projektu specifického výzkumu K-210 Univerzity obrany v Brně.

Území vojenského újezdu Zahorie se nachází ve střední a východní části Záhorské nížiny v západním Slovensku a částečně zasahuje do pohoří Malé Karpaty. Jeho rozloha činí 27 650 ha z toho 72 % území je tvořeno lesními celky, a to zejména borovicovými porosty. Tato oblast byla zvolena pro testování vojenské techniky pro svou specifickou geografickou, pedologickou a morfologickou charakteristiku. Nachází se na navátých křemičitých píscích, které slouží k imitaci podmínek v aridních oblastech nasazení jednotek AČR při zahraničních misích.

Testování navazovalo na práce uskutečněné v červnu 2012 v rámci Projektu specifického výzkumu K-210 Univerzity obrany v Brně. Ty byly zaměřeny především do oblasti ověření vlivu písčitého povrchu terénu na jízdní vlastnosti vybraných vojenských vozidel. Letošní testy pokračovaly v řešení mobility vozidel po písčitém povrchu a dále byly rozšířeny o testování možností pohybu ve vegetaci. Samotné testování zahrnovalo výběr vhodných lokalit v kooperaci s Ing. Baumgartnerem z VTSÚ Zahorie, mapování pozic stromů na trasách pohybu, zaměření průmětů korun stromů na terén pro analýzu skrytí a maskování vojsk a měření charakteristik kořenových soustav za účelem analýzy překonávání stromových porostů

Následovalo testování jízdy vybraných vojenských vozidel (Landrover LR 110, Tatra 815) mezi stromy, prováděla se dynamometrická a penetrometrická měření a testovaly se možnosti překonání porostů průrazem. Na závěr bylo provedeno měření kořenových systémů vyvrácených stromů a odběr půdních vzorků pro stanovení odolnosti porostů. Zajímavým zpestřením našeho dvoudenního měření byla možnost sledování činnosti harvestoru, jehož nasazení by bylo vhodné i pro zajišťování průchodnosti lesních celků v rámci ženijních prací jednotek AČR. V nadcházejícím období dojde k vyhodnocení získaných hodnot, které spolu s výsledky z přechozích měření poslouží ke zpřesnění metodiky stanovení průchodnosti území.


Autor: Marie Břeňová, Lucie Čeplová​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa