Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nový děkan FVZ převzal jmenovací dekret

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Nový děkan FVZ převzal jmenovací dekret

Počet shlédnutí: 392

21.10.2013 • V rámci jednání výjezdního kolegia rektora Univerzity obrany v Hradci Králové se dopoledne 21. října 2013 konalo slavnostní rozloučení s bývalým děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví UO plukovníkem profesorem Romanem Chlíbkem. Rektor-velitel UO poděkoval plukovníku Chlíbkovi za jeho čtyřleté působení ve funkci děkana FVZ a poté představil nového děkana fakulty plukovníka docenta Jiřího Párala, který se úřadu ujal 15. října 2013.

Slavnostního shromáždění se zúčastnili hlavní funkcionáři Univerzity obrany a samotné fakulty – její proděkani, ředitel Centra pokročilých studií, ředitel Ústavu molekulární patologie a vedoucí kateder FVZ. V rámci zasedání předal rektor-velitel UO brigádní generál profesor Bohuslav Přikryl Medaili UO podplukovnici docentce Zuzaně Kročové za dlouhodobé dosahování vynikajících pracovních výsledků.

Nový děkan FVZ převzal jmenovací dekret a potvrdil, že jedním z jeho prvních kroků ve funkci bude přijetí slibu nově zvoleného akademického senátu fakulty a s tím související vytvoření plánu spolupráce vedení FVZ s akademickým senátem a jeho prostřednictvím pak s celou akademickou obcí. Za důležité považuje nový děkan také setkání s nově zvolenou studentskou komorou akademického senátu a Unií studentů a přátel FVZ s cílem identifikovat současné problémy studentů a společně hledat možnosti jejich řešení.

„Jedním z témat, o kterém jistě bude nutné se studenty diskutovat, je oblast kvality vojensko-odborné výuky a její hodnocení formou evaluačních dotazníků. Z dalších plánovaných kroků mohu zmínit analýzu dosavadní personální politiky FVZ, aktualizace plánů personálního rozvoje a s tím související realizaci generační obměny akademických pracovníků,“ prozradil nový děkan.

Plukovník Jiří Páral vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2008 ukončil postgraduální studium v oboru vojenská chirurgie a obdržel titul Ph.D. V roce 2012 úspěšně obhájil habilitační práci a získal titul docent pro obor vojenská chirurgie. O rok později byl senátem zvolen děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Páral je hlavním odborníkem Armády České republiky pro obor chirurgie, v profesní medicínské oblasti se věnoval a věnuje převážně abdominální chirurgii, kolorektální chirurgii a chirurgii horního trávicího traktu.

Nový děkan ocenil předchozí vedení fakulty, které si dle jeho názoru udrželo tradičně vysokou laťku výuky vojenských lékařů a farmaceutů, za což si zaslouží poděkování. Zvolení děkanem FVZ považuje za dosavadní vrchol své medicínské a vojenské kariéry. „Je pro mě ctí, že se v několika následujících letech budu moci ve vrcholné funkci podílet na formování vojenského vysokoškolského vzdělávání a přípravě vojenských zdravotnických profesionálů,“ prohlásil docent Páral.  

Autor: Markéta Malá, foto: Lenka Hrdličková​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube