Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Počet shlédnutí: 276

1.10.2013 • V projektu ESF s názvem Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu připravuje oddělení anglického jazyka Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykové přípravy Univerzity obrany kurzy pro akademické pracovníky FEM, které umožní zvýšení jejich jazykových kompetencí pro výuku odborných předmětů v angličtině. Kurzy budou probíhat po dobu dvou semestrů jednoho akademického roku v následujících úrovních: úroveň SLP 2, úroveň  SLP 2+ a úroveň SLP 3.

Každý kurz bude mít dvě roviny. V teoretické části kurzu bude důraz položen na zvýšení akademických dovedností pro výuku odborných předmětů v angličtině, např. zopakování a upevnění složitějších gramatických struktur používaných v akademickém prostředí, slovní zásobu související se širokou škálou akademických témat, jazyk pro prezentaci informací a dat napomáhající efektivní ústní a písemné komunikaci. 

Druhá část kurzu bude praktická s důrazem na prezentace a tzv. mini-lessons jednotlivých účastníků kurzů. Předností kurzů je kombinování prezenční a online výuky s podporou internetové platformy MOODLE. Cílem projektu je lépe porozumět odborné literatuře v angličtině, osvojit si efektivnější přístupy k porozumění anglickému odbornému textu, srozumitelně prezentovat výsledky výzkumu a zlepšit všechny jazykové dovednosti nezbytné pro práci v akademickém prostředí.

Výuka v kurzech bude zahájena 2. 10. 2013, učebna K44/262.


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​


Autor: Ivana Čechová

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa