Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Počet shlédnutí: 406

17.9.2013 • Dne 12. září 2013 proběhlo v prostorách Univerzity obrany setkání členů realizačního týmu druhé klíčové aktivity Inovace magisterského studijního programu FEM s ohledem na implementaci výsledků IPn Q-ram řešené v rámci projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ nesoucího název „Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu“ (CZ.1.07/2.2.00/28.0326). 

V úvodní části pracovního jednání představil hlavní manažer projektu plk. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D. cíle projektu, harmonogram projektu a jeho klíčové aktivity. Hlavním cílem uskutečněného setkání řešitelů byla detailní prezentace postupu prací v rámci druhé klíčové aktivity, kterou představil manažer aktivity doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D. Řešitelé tak byli seznámeni s plánovanými výstupy druhé aktivity spočívajícími v postupné inovaci studijního programu, jež bude reflektovat požadavky řídících, výkonných i kontrolních složek resortu Ministerstva obrany České republiky. 

V návaznosti na uskutečněné setkání řešitelů druhé klíčové aktivity proběhla v pátek 13. září 2013 koordinační schůzka užšího týmu celého projektu, kdy by diskutován aktuální stav realizace projektu, byly projednány úkoly související s tvorbou monitorovací zprávy projektu za první monitorovací období a upřesněn postup pro období následující.         

Projekt reaguje na zásadní změny, ke kterým dochází v posledních několika letech v náhledu na systém terciárního vzdělávání v ČR, tak i na pojímání přípravy budoucích vysokoškolsky kvalifikovaných absolventů studijních programů připravujících odborníky v oblasti bezpečnostních oborů, působících v AČR a státní správě.


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa