Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
LOTSEC 2013 – International Erasmus Intensive Programme

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

LOTSEC 2013 – International Erasmus Intensive Programme

Počet shlédnutí: 1870

18.7.2013 • Šest zástupců Univerzity obrany se zúčastnilo v Polsku dalšího ročníku Intensive Programm LotSec  pořádaného Akademií národní obrany (National Defence Univerzity) ve Varšavě probíhajícího v rámci programu Erasmus. Hlavním tématem kurzu bylo „Aviation for Citizen Security and Safety“ a příslušníci UO strávili dva týdny poznáváním všech oblastí využití letectva k ochraně civilního obyvatelstva. Jednalo se již o druhý ročník tříletého programu Erasmus. 

Letošním úkolem zástupců Univerzity obrany – studenti desátnice Kristýna Hlušičková, desátník Lukáš Kožár, desátnice Daniela Fišerová z FVT, desátník Michael Šnajdar z FVZ, desátník Tomáš Zeman z FEM a podplukovník Ing. Jiří Kacer, Ph.D. z Katedry letectva FVT – bylo seznámit účastníky z ostatních zemí (Estonska, Itálie, Makedonie, Polska, Slovenska a Turecka) se zabezpečením SAR (Search and Rescue – Letecká pátrací a záchranná služba) a HEMS (Helicopter Emergency Medical System – Letecká záchranná služba) v České republice. Po jejich vystoupení následoval seminář o situaci v této oblasti v ostatních zúčastněných státech.

Dalšími tématy byla Letecká služba policie, Letecká hasičská služba, Letecká horská služba, Letecká námořní pátrací a záchranná služba, Letecká ochrana hranic a Zapojení letectva při ochraně životního prostředí a živelních katastrofách. Tato témata byla přednášena zástupci účastnických států a vždy po nich následovala otevřená diskuze o situaci v ostatních zemích.

Polská strana velmi pečlivě připravila program kurzu tak, aby exkurze navazovaly na přednášená témata, takže jsme si po přednáškách mohli vždy prohlédnout odpovídající pracoviště v Polsku. To ovšem vyžadovalo náročné a dlouhé cestování. Kromě Letecké záchranné služby a základny Letecké služby policie, které mají svá oddělená stanoviště na letišti Babice ve Varšavě, jsme navštívili také Vojenskou leteckou akademii a Letecké muzeum v Deblinu. Nejdelší, třídenní exkurze nás čekala hned na počátku druhého týdne pobytu, kdy jsme po dopoledních přednáškách odjeli do Gdaňsku. Tam jsme se seznámili s činností Letecké námořní pátrací a záchranné služby a Letecké ochrany hranic. V blízkosti Gdaňsku se nacházela také jediná vojenská letecká základna, kterou jsme v průběhu Erasmu navštívili.

Avšak nejen odborná část byla náplní tohoto kurzu. Pořadatelé, v jejichž čele stáli plukovník doc. Eugeniusz Cieślak, Ph.D. a major Ing. Jacek Milevski, pro nás zorganizovali také prohlídky historického centra Varšavy spojené s návštěvou vyhlídkové terasy na kontroverzní budově Kulturního centra, dále jsme měli možnost poznat Památník varšavského povstání, kterým nás provázel velmi emotivní průvodce, jehož téměř dvouhodinový výklad a popis tehdejších událostí spolu s dokumentačními materiály muzea v nás zanechal hluboké dojmy. Další večer jsme strávili prohlídkou centra Varšavy, průvodce nám podal výklad historie Starého města a okusili jsme také atmosféru jednoho z místních studentských klubů. V blízkosti Gdaňsku jsme mohli obdivovat největší středověký hrad v Evropě – Malbork.

Cením si vysoké odborné úrovně programu a také jeho provázanost s praktickými ukázkami techniky a sdílení zkušeností na pracovištích jednotlivých odborností přímo od pilotů nebo techniků daných letounů. Chtěl bych také vyzdvihnout a ocenit zodpovědný a aktivní přístup všech zúčastněných studentů Univerzity obrany, jejich jazykové a dle možností také odborné znalosti.

 

Autor: Jiří Kacer

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa