Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Počet shlédnutí: 480

10.7.2013 • V rámci projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ nesoucího název „Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu“ (CZ.1.07/2.2.00/28.0326) se v pátek 21. června 2013 uskutečnila první koordinační schůzka vedení řešitelského týmu projektu – hlavní manažer projektu, manažeři jednotlivých aktivit a finanční manažerka. Členové týmu byli seznámeni s aktuální situací ve vztahu k Rozhodnutí o poskytnutí dotační prostředků projektu a následným postupem ve vztahu k doporučeným změnám při realizaci projektu.

Cílem projektu je inovovat magisterský studijní program na Fakultě ekonomiky a managementu UO v návaznosti na požadavky znalostní ekonomiky.

Projekt reaguje na zásadní změny, ke kterým dochází v posledních několika letech v náhledu na systém terciárního vzdělávání v ČR, tak i na pojímání přípravy budoucích vysokoškolsky kvalifikovaných absolventů studijních programů připravujících odborníky v oblasti bezpečnostních oborů, působících v AČR a státní správě.

Cílů projektu bude dosaženo postupnou implementací požadavků praxe, legislativních a organizačních změn v sektoru vnitřní a vnější bezpečnosti ČR, které povedou k navržení a realizaci kvantitativních a kvalitativních úprav uvedených studijních oborů studijního programu Ekonomika a management a jeho průběžné aktualizaci. Prioritně se předpokládá implementovat do inovovaného studijního programu závěry vyplývající z výsledků IPn Q-ram, požadavky potenciálních zaměstnavatelů absolventů fakulty vyplývající mj. z Bílé knihy o obraně a Koncepce přípravy personálu AČR​.


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​

 


Autor: Eduard Bakoš​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa