Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií

Počet shlédnutí: 1129

17.5.2013 • Jubilejní 10. vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany proběhla ve středu 15. května 2013. V rámci konference se konala soutěž studentské tvůrčí činnosti, ve které soutěžící prezentovali výsledky řešení jednotlivých témat, vyhlášených již na začátku akademického roku. Témata soutěžních prací v převážné většině odpovídala  výzkumným zaměřením jednotlivých kateder a často měla i vazbu na konkrétní dílčí úkoly projektů výzkumu a vývoje.

Studenti, obhajující výsledky své činnosti před pětičlennou komisí z řad pedagogů, tak měli možnost nejen prezentovat, ale také vzájemně porovnat své práce. V soutěži letos studenti vystoupili v šesti sekcích celkem se 71 soutěžními pracemi, což je o 23 více než vloni a dokonce o 39 více než předloni. Tradičně byly v hojných počtech obsazeny obory strojního a elektrotechnického zaměření, stejně jako studijní obory Ženijní technologie a Vojenská geografie a meteorologie. Podruhé v historii soutěže se účastnili i studenti studijního oboru Vojenská chemie.

Výsledky jednotlivých sekcí byly následující:

V sekci Pozemní vojenská technika, zbraně a munice prezentovalo své práce 14 soutěžících, zvítězil rotný Bc. Adam Švásta s prací „Možnosti dočasných oprav bojových a speciálních vozidel v AČR“. Konzultantem byl podplukovník doc. Ing. Jan Furch, Ph.D. z Katedry bojových a speciálních vozidel.

V sekci Letecká technika, technika PVO a její použití prezentovalo své práce 13 soutěžících, zvítězil svobodník Bc. Miroslav Hovorka s prací „Simulace využití MFD u letounů L-159 ALCA“, a odborně jej vedl doc. Ing. Miroslav Janošek, CSc. z Katedry letectva.

Ve třetí sekci (Informační technologie, komunikační systémy) prezentovalo své práce 6 soutěžících, zvítězil čet. Jiří Sztuka s prací „Vojenská Captcha“ pod vedením podplukovníka Ing. Ladislava Hagary, Ph.D. z Katedry komunikačních a informačních systémů.

V sekci Elektrotechnické systémy a avionika, radiolokace prezentovalo své práce 13 soutěžících, zvítězil rotmistr Bc. Martin Korytář s prací „Řídící jednotka EZS“. Jeho konzultantem byl major Ing. René Križan, Ph.D. z Katedry radiolokace.

V sekci Ženijní technologie prezentovalo své práce 12 soutěžících, zvítězil rotný Bc. Jan Holub s prací „Navrhování a posuzování ocelových, dřevěných, betonových a zděných konstrukcí vojenských staveb“. Konzultantem byl plukovník doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. z Katedry ženijních technologií.

V sekci Vojenská geografie a meteorologie, vojenská chemie prezentovalo své práce 13 soutěžících, zvítězil rotný Bc. Jakub Pacina s prací „Tvorba aplikace určené pro porovnání jednotlivých mapových děl daného území, zaměřené na historický katastrální vývoj dané obce“ a jeho konzultantem byl Ing. Alois Hofmann, CSc. z Katedry vojenské geografie a meteorologie.

Závěr konference se uskutečnil ve čtvrtek 16. května 2013 ve 14 hodin v Síni vědecké rady Univerzity obrany. S krátkým projevem vystoupil proděkan pro vědeckou činnost fakulty prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. Ve své řeči studentům poděkoval za práci a konstatoval, že „studentská tvůrčí činnost představuje značné množství práce nad rámec běžných studijních povinností, na druhé straně především z těch, kteří se jí věnují, se budou rekrutovat příští doktorandi a posléze i docenti a profesoři, bez nichž se žádná univerzita neobejde.“ Následovalo předání diplomů studentům, jejichž práce se umístily v jednotlivých sekcích na prvních třech místech, a čestná uznání obdrželi rovněž konzultanti prací z řad vědeckopedagogického sboru. 


Autor: Otakar Petříček, foto: autor a Marek Žižlavský

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa